Лого

MUSEUM LV

Grata JJ

«Мы осознаём красоту вселенной и делимся с вами уникальностью каждого мгновения через образы, эмоции и произведения искусства»

5847

2545724

Фильтр

Дата: Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
  

Jeļenas Morozovas meistarklase glezniecībā 30.11


Это  мероприятие мы организуем для всех, кто хотел бы посмотреть на мир глазами художника, очутиться на месте мастера живописи, взять в руки кисти и смело нанести краски на холст. У вас есть возможность вечером 30 ноября познакомиться и лично пообщаться с одной из двух художниц текущей выставки «Живые впечатления: две женщины, две реальности» Elena Morozova. Встреча состоит из двух частей: 

первая - бесплатная экскурсия  по выставке, которую проведет сама художница ~ 17:30-18:15 

вторая - мастер-класс по живописи от Елены Морозовой для участников любого уровня подготовки ~ 18:15-21:00 (запись на класс обязательна, все материалы включены в стоимость 25,- €)

Когда:      30 ноября, вторник
Время:     17:30 - 21:00
Где:            галерея MuseumLV культурного центра Grata JJ (Andreja Pumpura iela. 2 )

Возможна запись на обе части, либо отдельно на каждую. 

Количество мест ограничено, поэтому просьба заранее заявить о своем участии. Вы также сможете осмотреть экспозицию второго этажа - персональную выставку Вера Бондарь. Экскурсию и мастер-класс Веры мы проведём в декабре. 
Язык общения: латышский и русский


Прикреплённые материалы


18. novembrī galerija slēgta. Priecīgus un mierpilnus valsts svētkus!


Прикреплённые материалы


Jeļenas Morozovas un Veras Bondares izstāde. “Dzīvie iespaidi: divas sievietes, divas realitātes”

Выставка Елены Морозовой и Веры Бондарь «Живые впечатления: две женщины, две реальности».


17.11.2023. – 13.01.2024.


Выставка «Живые впечатления: две женщины, две реальности» - это путешествие по творчеству двух живописцев - Веры Бондаре и Елены Морозовой. Художницы приглашают зрителей погрузиться в мир, где свет и тень, реальность и экспрессия, материальное и абстрактное формируют взаимную гармонию.

Вера Бондаре - художница, технике которой присуща тщательная точность изображения и мастерство исполнения. Ее картины - это окна в мир, где неприметные фрагменты нашей жизни наполняются глубоким значением и красотой. Игрой света и тени Вера превращает обычные пейзажи за окном в настоящие картины, побуждая нас оценить значение и красоту повседневного.

Елена Морозова, с другой стороны, предлагает проявить эмоции и сформулировать свои абстрактные концепты, используя выразительные композиции и богатую палитру красок. Ее работы динамичны, они излучают жизнь, привлекают своей энергией и игрой цвета. Елена изучает многообразие окружающего мира через яркие цвета и энергичные композиции, выводя нас за рамки физической реальности.

Выставка «Живые впечатления: две женщины, две реальности» – это путешествие через художественное разнообразие, которое создает гармонию из контрастов и дает возможность посетителям испытать эстетическое наслаждение богатством мира цвета. Каждая картина этой выставки как история, интерпретирующая реальность, формирует общую гармонию экспозиции. Все работы предлагаются к приобретению.

Пресса:

https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/jelenas-morozovas-un-veras-bondares-izstade-_dzivie-iespaidi-divas-sievietes-divas-realitates_-14308275

https://www.liveriga.com/lv/11860-jelenas-morozovas-un-veras-bondares-izstade-dzi-vie-iespaidi-divas-sievietes-divas-pasaules-1

https://nra.lv/dzivesstils/kultura/435558-kulturas-pasakumi-lidz-17-novembrim-apmeklejami-bez-maksas.htm?p=8

https://spletnik.lv/ru/latviesu-kultura-2/1189-dzivie-iespaidi-divas-sievietes-divas-realitates.html


Прикреплённые материалы


Radošā darbnīca “UZZĪMĒ SEVI”.

Radošā darbnīca “UZZĪMĒ SEVI”.
24. oktobrī 
galerijā MuseumLV - Andreja Pumpura iela 2
18:00-20:30 

Mākslas galerija MuseumLV un kultūras centrs Grata JJ sadarbībā ar mākslas studiju “IZO ART”  24.oktobrī 18:00  aicina Jūs piedalīties radošā darbnīcā “Uzzīmē sevi”. Izstādes “Cita pasaule” mākslinieces un “IZO ART” mākslas studijas skolotājas Annas Afanasjevas vadībā. Jūs uz krāsaina papīra ar zīmuli uzzīmēsiet savu portretu. Esat drosmīgi, piesakieties meistarklasei, ja pat Jums nav iepriekšējas pieredzes zīmēšanā!

Reģistrācija  ir obligāta.
Vietu skaits ierobežots.
Materiāli tiks izsniegti. 
Līdzi jābūt uzlādētam telefonam. 

Pieteikties dalībai meistarklasēs var, rakstot uz info@museumlv.com vai zvanot pa tālr. 254 09 000

Paralēli varēsiet apskatīt izstādi galerijas 2 stāvos!


Прикреплённые материалы


Grupas izstāde. “Cita pasaule”

Grupas izstāde. “Cita pasaule”
15.09. – 28.10. 2023.

No 15. septembra galerijā MuseumLV apskatāma četru gleznotāju kopizstāde „Cita pasaule”. Izstādes dalībnieku - Annas Afanasjevas (1981), Magones Boleiko (1985),Mārītes Guščikas(1980) un Ronalda Rusmaņa (1981) mākslinieciskais rokraksts ir radikāli atšķirīgs, kas paskaidro izvēlēto izstādes tēmu un nosaukumu - par mūsdienu pasaules dažādību kā neapstrīdamu dominatni globālajā kontekstā. Tēma ir viena no aktualitātēm pasaules sociālajos procesos, kur atškirīgais ir likumsakarīgs pasaules eksistences modelis.
Mākslinieki pārstāv 40- gadnieku paaudzi ( izglītību ieguvuši Latvijas Mākslas akadēmijā), kas profesionālajā mākslas laukā ir apliecinājusi sevi un ieguvuši atpazīstamību. Piedalījušies daudzās grupu izstādēs un sarīkojuši personālizstādes. Autoriem ir izkristalizējušies mākslinieciskās izteiksmes paņēmieni un izveidojies tēmu loks, ar kura palīdzību mākslinieki runā par sev svarīgo. Izstādes saturisko konceptu veido vienlaicīgā pasaules dažādība un tās koeksistence. Šī tema neizbēgami provocē jautājumu par indivīda personiskās un sabiedriskās telpas līdzāspastāvēšanu – kā tās sadzīvo viena ar otru un vai indivīds jūtas laimīgs šajā neizbēgamajā koptelpā? Cilvēku savstarpējās attiecības un savas identitātes meklējumi nav atdalāmi no pasaules globālās struktūras attīstības modeļiem, kas nemitīgi mainās un modificējas. Tāpēc personības individualitāte ir svarīgākais faktors šajā tik mainīgajā pasaules modelī, par ko vēsta četru mākslinieku - Annas Afanasjevas, Magones Boleiko, Mārītes Guščikas un Ronalda Rusmaņa kopizstāde „Cita pasaule” ar tik dažādiem mākslinieciskās izteiksmes paņēmieniem.
Izstādē eksponēto gleznu stilistikai ir liela amplitūda – no individuāla modernisma versijām, fotoreālisma variācijām līdz liriskai abstrakcjai. Izstādītajos darbos var izsekot autoru šī brīža mākslinieciskajām interesēm un tēmu lokam, kas sakņojas profesionālā pieredzē un subjektīvā dzīves telpā sevī.
Izstādē iekļauti autoru jaunākie darbi, daudzi no kuriem ir izstādīti pirmo reizi.
Izstādes kuratore – mākslas zinātniece, Diāna Barčevska.


Должно же это что-то значить?

Четыре версии о глубине пустоты или “Другой мир” не возможен.


            Некоторые люди посещают выставки современного искусства и даже говорят о нем. Иногда посетители пытаются говорить о современном искусстве после того как покинули пространство, созданное авторами и кураторами и “открытое” для зрителя в той версии, которая считается super final. Соблюдая ритуалы презентаций и медийного события, создатели выставки все же следуют некой траектории законченности процесса - названия работ и техническая информация, биографии и порой вербальные высказывания авторов предлагают посетителям именно то, а не иное произведение, сколь широко открытым и пост-концептуальным современное искусство не считалось бы. В подобном структурном оформлении работ присутствуют и детали навязываемые - хотя современное искусство максимально демократично и может происходить практически в любом пространстве, превращая его в художественное, несущее актуальные смыслы, вызовы и конфликты, все же не стоит преждевременно оплакивать тотальность ситуации, при которой абсолютно отменяется носитель художественного, его медии. Искусство бесконечно длящегося, цикличного, утомленного сегодня все еще требует осязаемости, ибо на другом берегу интенсивного и глобального художественного потока томятся те, кто создает социальные и культурные рамки этого потока - зрители, как социальные звери, если заимствовать этот нелестный термин у Аристотеля.

            В многослойности конфликтов групп, историй, идентичностей и памяти, в телесности сексуальных фантазий вытекающих в иерархичное, акустически агрессивное урбанистическое пространство происходит современное искусство. Складываются и рассыпаются его наративы, проекты и видения, возникают из небытия авангарда старые/новые вопросы о путях восприятия художественного процесса. Процесс этот, несмотря на сложность и некий аристократизм авторства, глубоко вписан в социальную ткань метрополии, мегаполиса, который изо дня в день в миллионах версий воспроизводит трансформацию Я в коллективных сценариях принадлежности и маргинализации, дендизма и конформизма. Цифровые технологии, приведшие к сжатию физического и временного пространств, сыграли с горожанином злую, но очень остроумную шутку, заменив, перенеся и завоевав эмоции и тело, желание и политическое участие в пространство мгновенно заменяемых  версий своего Я. Только рамки теперь в приложениях и зависят от бюджета абонентской платы, глубины пакета услуг и качества лития, при помощи которого слово “железо” все еще остается в словаре борьбы за глобальные рынки сырья. Взаимозаменяемость человеческого опыта и рефлексий привела отчаявшегося Бориса Гройса к идее о том что теперь  каждый сам себе вовсе не режиссер, а произведение искусства с ярко выраженными чертами цифрового Нарцисса. Режиссеры давно невидимы в паутине глобальных корпораций, но актеры все еще фиксируются на полотнах.

            На таких традиционных носителях предстали зрителям работы четырех латвийских авторов, которые решились в потоке постоянно сменяемых пост-гуманистических новостных лент, трейлеров новых боевиков об эпической вражде, новых диет и таблеток от простатита, рассказать о “Другом мире” (Cita pasaule, 15.09-28.10.).

            Так получилось, что я подглядел эту выставку, и не попал на открытие, процесс, когда тяжело уйти в себя, то есть в работы, ведь современное искусство это сумма форм участия и взаимоотношений зрителей, как отметил в начале 90-х Николя Буррио. Если взаимоотношения людей могут создавать и воссоздавать в бесконечном множестве вариантов художественные процессы и работы, как будто бы последние были отпечатками нашего бытового и текучего, пластичного опыта, то получается что эта рецензия бессмысленна с первой буквы - ведь мой текст не несет никакой нормативности, а становится интимным рассказом со свободно плавающими лезвиями, отсекая и забывая то, что не вошло или не поместилось в мои интерпретативные рамки. А если так, то как я могу донести до читателя ту степень глубины пустоты, которая меня охватывает при прочтении работ Рональда Русманиса (Rusmanis)? Темный фон ночного заведения вовсе не горит вангоговской тревогой столкновения нервов с красками и лампой под потолком. Темнота тут уютна, интимна, по той причине, что публичное как нормативное исчезло и стерто очень качественной программатурой современного города-приложения: как и где быстрее, дешевле или стильнее провести время вечера и ночи пятницы расскажет город  публичной и потому зачастую потаенной чувственности: как некий прокуренный и хмельной триптих (число три может быть ошибкой, которая допускается) я читаю его “Вечеринка вместе”, два полотна “У стола с бабочкой”, кульминацией которого является работа “Когда сердце расцветает, или Любовь через бутылку/Вечерний напиток/Другой мир” (клавиатура упорно настаивает на том, что любовь должна быть превращена из эмоции в женское имя неизвестного человека с Л. Решил не сопротивляться - рынок убил аллегории, остались только люди).

            Это полотно размером с батальный сюжет с барочным названием воссоздается во мне как квинтессенция современного мегаполиса коротких замыканий - барный эпос, чувственный road movie по телам и сексуальным предпочтениям, нарушения границ, которые стерты так, что только ржавчина от проволоки запретов осталась. Только современный гигантский выставочный зал города может вместить всех этих молодых людей с их чувственностью от 5 градусов и выше, с коктейлями из водки и слез, СТЗ и веществ, цитат из хитов и мультяшных героев, тоже впрочем сильно хмельных. Цифровые детки одиноки, они каждый раз за полночь в накуренных барах попадают в новую группу и только алкоголь, вечный шептун и трикстер, способен помочь пережить ночь, ведь завтра снова в поток нео-либерального рынка и долгов. Брошенные богом и государством, герои Русманиса многого не просят и не ищут - короткого, стандартного, из порно индустрии цитируемого клише достаточно, чтобы показались признаки жизни. В состоянии пустоты даже пасхальный заяц с улыбкой маньяка- убийцы может гоняться за медведем с милым животиком, этаким chubby из сексуальных фантазий городского порно-животного, может заяц еще и матерится - будто это Линор Горалик навсегда испортила зайцев, свиней и овощи в гламурном угаре журнальных обложек.

            От глобального передвижения на самолете в ночи, от его потери в период запретов ковидной блокады (работа Covid), от темного на черном, с рассказом о непреодолимом одиночестве, зрителя переносят в другое пространство. После глубин альтернативных рюмочных мы жмурим глаза от яркого, слегка ядовитого света пост-природной идиллии Магоне Болейко (Boleiko), создающей свои работы на фоне задыхающейся в CO2  планеты. Biotop I - IV не рустикальная идиллия, а природный бунт и катастрофа, смешение времен года и нарушение старинных законов самосохранения Земли. Сухостой, лед как короста больной планеты. От сухих трав под потолком зала кружится голова, но это не старинная светелка и не шкаф со специями. Это яд, чуждый и не узнанный нами мир разрушения биосферы.

            На фоне такой увертюры к разрушению живого, цикл женских и детских портретов Анны Афанасьевой (Afanasjeva) кажутся завораживающими своим нео-пост (впишите что-то еще, что нравится - зритель-автор!) гиперреализмом, с напоминаниями от примитивистов. Море (“Лето”, “Письмо другу”, “Ласкай меня”) каникулы, старые тетради, невинные сигналы ранней и совсем чистой чувственности, поиски друга и телесного тепла - эти темы другая грань барной стойки и запаха рвоты в туалете. Другой этаж одиночества, холода и забытья, пусть рядом и несколько британцев, важных и мудрых котов. Мы - общество быстрого потребления друг друга, зависимые от скроллинга grinder - tinder галерей и сил у нас хватает на селфи с котиками, которым, как известно из работ Анны и доброе слово приятно, пусть хозяева и глухи или рассыпаются до неузнаваемости горожанкой - платиновой блондинкой? Или platinum blonde - название цикла работ Марите Гущики (Guščika) означает что-то совсем другое, а не пустоту и стереотипы для тех, кто хронически устал от информационных потоков не несущих содержания, а пожирающих несколько мгновений нашего присутствия, освобожденного от смысла и значения, но укутанного в шум соцсетей. Каждый автор и авторка написали как они видят свои работы и несколько старорежимно вывесили бюллетени неописуемого на стене перед входом в зал.

            Прочтите, смотрите и пишите продолжение. Не забывайте, не отчаивайтесь от пустоты букв, ведь вы теперь автор своих работ четырех художников. В традиции цифрового нарциссизма вы, именно вы создали “Cita pasaule” - остается взглянуть на работы.

Денис Ханов Raksti presē:

https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/grupas-izstade-_cita-pasaule_-14305155
https://reitingi.lv/lv/news/kultura/155752-grupas-izstade-cita-pasaule.html
https://www.liveriga.com/lv/12839-cetru-gleznotaju-kopizstade-cita-pasaule
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kilograms-kulturas/25.09.2023-literatura-maksla-un-muzika-kulturas-jaunumi-kurus-verts-pamanit-sonedel.a525078/
https://sejas.tvnet.lv/7874691/tam-vajadzetu-kaut-ko-nozimet
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/26861-kas_sonedel_notiek_riga_un_latvija/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/13.09.2023-temu-un-ideju-dazadiba-divas-glezniecibas-izstades.id304882


Прикреплённые материалы


LMA profesora D. Hanova lekcija "Вечная новь: нация в европейской культуре 19 века. Взгляд в будущее?"

Друзья, в преддверии XXVII Вселатвийского Праздника песни и XVII Праздника танца приглашаем вас на встречу, которая состоится 28 июня в 19:30 в галерее MuseumLV культурного центра GRATA JJ.

Вечная новь: нация в европейской культуре 19 века. Взгляд в будущее?

В лекции профессора Академии художеств Латвии, Дениса Ханова, будет предложен анализ понятия нации, ее истории и широкая панорама версий на тему - каково будущее нации в глобальном мире?
Параллельно мы совершим путешествие в историю 19 столетия Латвии, в период создания первого праздника Песни 1873 в Риге, познакомимся с судьбами лидеров национального движения и узнаем, как русские интеллектуалы 19 столетия, рижане, наблюдали за приготовлениями к празднику и что думали о латышском национальном движении.
Можем ли мы представить себе на мгновение, что в мире нет наций, что само понятие перестало существовать? Кажется, что нация была и будет вечно. Однако еще чуть менее 250 лет тому назад нация была чем-то новым, даже революционным. Нацию и ее приверженцев преследовали в 19 столетии и сегодняшний мир с трудом может уследить за тем как быстро и как по-разному развиваются нации, кто к ним принадлежит и как это меняет само понятие. Вопросов множество, однако столь же различны и многообразны ответы, версии и варианты существования современной нации. Нация - понятие сравнительно новое, но “вечность” нации у многих ее авторов не вызывает сомнений. Как возможно такое единение новизны и старины?Лекция предназначена для широкого круга слушателей без предварительных знаний и будет проходить на русском языке.

Вход на лекцию свободный, обязательна предварительная регистрация до 27 июня по телефону галереи или маилом.

Draugi, sakarā ar XXVII Vislatvijas Dziesmu svētkiem un XVII Deju svētkiem aicinām uz tikšanos, kas notiks 10.jūlijā plkst.18:00 kultūras centra GRATA JJ galerijā MuseumLV.

Mūžīgi jauna: nācijas tēli un simboli Eiropas kultūrtelpā 19.gs. Skats nākotnē?

Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Denisa Hanova lekcija piedāvās nācijas jēdzienu, tās vēstures analīzi un plašu iztirzājumu par tēmu - kāda ir nācijas nākotne globālā pasaulē?
Paralēli dosimies ceļojumā Latvijas 19.gadsimta vēsturē, pirmo Dziesmu svētku (1873.g) tapšanas laikā Rīgā, iepazīsimies ar nacionālās kustības līderu likteņiem un uzzināsim, kā 19.gs krievu intelektuāļi, rīdzinieki vēroja gatavošanos svētkiem un kādas bija viņu domas par latviešu nacionālo kustību.

Vai mēs uz mirkli varam iedomāties, ka pasaulē nav nāciju, ka pats jēdziens ir beidzis pastāvēt? Šķiet, nācija ir bijusi un būs mūžīgi. Tomēr pirms nedaudz mazāk, nekā 250 gadiem "nācija" bija kaut kas jauns, pat revolucionārs. Nācija un tās piekritēji tika vajāti 19. gadsimtā, un mūsdienu pasaule diez vai var izsekot, cik ātri un atšķirīgi attīstās nācijas - kas tām pieder un kā tas maina pašu koncepciju. Jautājumu ir daudz, taču tikpat dažādas ir atbildes, versijas un iespējas mūsdienu nācijas pastāvēšanai. "Nācija" ir salīdzinoši jauns jēdziens, taču daudziem tās autoriem nav šaubu par nācijas “mūžību”. Kā ir iespējama šāda novitātes un senatnes vienotība?

Lekcija paredzēta plašam klausītāju lokam bez priekšzināšanām un notiks latviešu valodā.

Ieeja lekcijā bez maksas, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. jūlijam, zvanot uz galeriju vai rakstot e-pastā.


Foto: Arta Ozola- Jaunarāja "Kāzas Nīcā" (1996)


Прикреплённые материалы


Pastmarka. Latvijas tēls. Artas Ozolas-Jaunarājas versijas

Pastmarka. Latvijas tēls. Artas Ozolas-Jaunarājas versijas


Mākslas galerija MuseumLV un Kultūras centrs Grata JJ 

10.06. – 29.07.2023.


         Mākslas galerijas MuseumLV un Kultūras centra Grata JJ telpās līdz 29. jūlijam iekārtota vērienīga mākslinieces Artas Ozolas-Jaunarājas personālizstāde “Pastmarka. Latvijas tēls. Artas Ozolas-Jaunarājas versijas”, kurā pirmo reizi tik izvērstā ekspozīcijā  parādīta autores sadarbība ar Latvijas Pastu. Māksliniece turpat trīsdesmit gadu laikā darinājusi ap 100 pastmarku ar ļoti daudzveidīgu tematiku. 

         Izstāde iekārtota atbilstoši tēmām, pie kurām māksliniece strādājusi īpaši nozīmīgi. Skatītājiem iespēja aplūkot Dziesmu svētku 150. gadskārtai veltītās jaunās pastmarkas oriģinālus kopā ar izcilās porcelāna mākslinieces Zinas Ulstes figurālo kompozīciju “Dejotāju pāris” (1954). Tā klātbūtnei izstādē ir dziļi simboliska jēga parādot ne tikai mūsu tautas tradīciju noturību, bet arī personiskā aspektā – tas ir cieņas apliecinājums autores mātei un tēmai, ar kuru Arta Ozola-Jaunarāja uzsāka sadarbību ar Latvijas Pastu. 1993. gadā māksliniece uzvarēja skiču konkursā ar piedāvājumu radīt pastmarkas ar tautastērpiem. Šajā laikā radītas atsevišķas pastmarkas un sērijas “Tautastērpi”, “Ziemassvētki”, ”Līgosvētki”, “Lieldienas”, “Cimdi”, “Etnogrāfiskās rotas” – daļa šo pastmarku skices un oriģinālzīmējumu tāpat ir atlasīti izstādei un parādīti kopā ar tajās attēlotajiem priekšmetiem. Artai Ozolai-Jaunarājai daudzu gadu garumā izveidojusies sekmīga sadarbība ar Tautas tērpu centru “Senā Klēts“. Viņa ir iekārtojusi grāmatu “Latviešu cimdi”, kas jau izdota septiņās valodās. Tālab arī  Tautas tērpu centrs ar lielu atsaucību piedāvāja eksponēt dažādu Latvijas novadu cimdus, Nīcas novada tautas tērpus un rotas no savas kolekcijas. Atsevišķā telpā izvietotas pastmarkas  no sērijas “Latvijas Nacionālie bruņotie spēki”, “Saeima” un sociālām tēmām, ko zīmīgi raksturo instalācija – mākslinieces sadarbībā ar Vari Dzērvi pērn radītais Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas noformējuma mets. Ekspozīcijas turpinājumā otrajā stāvā skatītāji vispirms var aplūkot pastmarkas no sērijas “Izcilas Latvijas zinātnes un kultūras personības”. Atsevišķā telpā kopā ar karti ar bākām un fotogrāfijām izvietotas pastmarkas no mākslinieces pašas 2004. gadā iniciētās sērijas “Latvijas bākas” – uz dažām no tām arī ir redzami eksponāti no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. Nākamā telpa aplūkojama pastmarku sērija “Latvijas muzeji”. Medicīnas un Porcelāna muzeja pastmarkās attēlotie priekšmeti rosināja ekspozīcijā iekļaut mākslinieces sadarbībā ar Vari Dzērvi radīto grafikas ciklu pēc F. Garsika Lorkas dzejas motīviem “Kasida par tumšām dūjām” un porcelāna atlējumu formas no Rīgas porcelāna muzeja krājuma. Līdzās Latvijas Pasta bērnu literatūrai un lellēm veltītām pastmarkām sērijā “Europa” parādīta pavisam neliela daļa no Artas Ozolas-Jaunarājas bērnu grāmatu ilustrācijām – tā ir kolāžu sērija viņas pašas sarakstītai un ilustrētai grāmatai “Kurmītis un sudraba kurpes” (Zvaigzne ABC, 2020), kā arī Latvijas Pasts izdotai, speciāli pasta tematikai veltītai Rutas Svažas bērnu grāmatai “Brīnumu diena” (2022). Vēl viens izstādi vienojošs spilgts un tikpat raksturīgs pasta simbols – šajā grāmatā attēlotie baloži – instalācijas ar tiem redzamas abos galerijas stāvos. 

           Mākslinieces pastmarkām raksturīga informatīvi un vizuāli piesātināta izvērsta kompozīcija, līdz filigrānai meistarībai izstrādātas detaļas, spēja radīt spilgtus vēstījumus – miniatūrus stāstus par mūsu valsti, mūsu vērtībām un ideāliem. Tālab Artu Ozolu-Jaunarāju pamatoti var uzskatīt par vienu no vadošajām Latvijas kā valsts vizuālā tēla veidotājām. 

         Izstādes atklāšanā 9. jūnijā notika mākslinieces Artas Ozolas-Jaunarājas darinātās Dziesmu svētku 150. jubilejai veltītās pastmarkas prezentācijas pasākums, kurā piedalījās LR Kultūras ministrs Nauris Puntulis un Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji.

Izstādes kuratore Irēna Bužinska, scenogrāfija - Jūlija Eresko, Irēna Bužinska.


Par mākslinieci Artu Ozolu-Jaunarāju.


              Arta Ozola-Jaunarāja dzimusi 1963. gada 10. janvārī Jelgavā. Beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju grafikas specialitātē (1988), ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu (2003).

            Darbības jomas – stājgrafika (oforta, aukstā adatas, augstspiedes u.c. tehnikas), grāmatu ilustratore (sadarbība ar Jānis Roze, Jumava, Daugava, Valters un Rapa, Alberts XII, Artava, Preses Nams, Rasa ABCZvaigzne ABC, Nordic, Vaga u.c); reklāmas un grafiskais dizains, iepakojuma un monētu dizains. Izstādēs piedalās kopš 1986. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1993. gada. Sarīkojusi personālizstādes Rīgā, (stājgrafikas; 1994), galerijā “Senā klēts” (tautas tērpiem veltīto pastmarku sērija, 1997), Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā (kopā ar V. Dzērvi gleznu cikls “Doriana ceļojumi”, 2021), “Apokalipse. Jātnieks Nr.4”, Rīgas Centrālās bibliotēkas Izstāžu zāle (ar pseidonīmu Marija Antuanete, kopā ar V. Dzērvi gleznas, objekti, instalācijas, video, 2022). Grāmatu konkursa Zelta ābele, kā arī starptautiskā Baltijas valstu grāmatu konkursa žūrijas locekle (2014, 2020). Guvusi starptautisku atzinību kā grāmatu ilustratore, tai skaitā 1. godalga 21. starprepubliku grāmatu dizaina un ilustrāciju konkursā (1988), diploms 2. Rīgas miniatūrgrafikas triennālē (1990); diploms grāmatu mākslas triennālē Viļņa-90; diploms un prēmija Baltijas valstu grafikas triennālē Zviedrijā (1993); vairākkārtēja konkursa Gada skaistākā grāmata (2001–2005) balvas ieguvēja; galvenā balva grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele (2008), diploms Rīgas bilžu grāmatu kvadriennālē (2014). Latvijas bankas kolekciju monētu sērijā tapis dizains monētām “Krišjānis Barons”, “Krišjānis Valdemārs”, “Rainis” un “Rainis un Aspazija”, kas ieguva godalgu starptautiskajā monētu konkursā “Coin Constellation 2016”. Latvijas Pastam darinājusi ap 100 pastmarku un mākslinieces sadarbība ar Latvijas Pastu turpinās. Mākslinieces pastmarkas vairākkārt ieguvušas Gada skaistākās pastmarkas vērtējumu (2011, 2013, 2019). Raksti presē:


https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dziesmu-un-deju-svetki/05.06.2023-dziesmu-svetku-150-gadskartai-velta-jaunas-pastmarkas-dziesma-un-deja.a511453/

https://epadomi.com/kulturasvestis/izstade/19052023-aicina_apmeklet_izstadi_pastmarka_latvija


https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/maksliniece-arta-ozola-jaunaraja-radijusi-ap-100-pastmarku-diza...


https://nra.lv/dzivesstils/kultura/418584-maksliniece-arta-ozola-jaunaraja-katra-pastmarka-ir-stasts...

https://www.la.lv/pasta-baloza-aplidotie-makslas-darbi

https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/foto-atklata-makslinieces-artas-ozolas-jaunarajas-veidoto-past...


https://www.delfi.lv/kultura/50055687/dziesmu-un-deju-svetki/55636310/prezentes-dziesmu-svetku-150-g...
Прикреплённые материалы


Darba laiks Lieldienās

Режим работы галереи на Пасху ☀???? Четверг: 11:00 - 19:00 пятница: Выходной Суббота: 11:00 - 17:00 Воскресенье:Выходной Понедельник: Выходной Счастливых праздников!


Прикреплённые материалы


Гирт Бороновскис «Широкоэкранный пейзаж». Пастели.

Гирт Бороновскис
«Широкоэкранный пейзаж». Пастели

Юбилейная выставка в галерее MuseumLV,
06.04.2023. – 27.05. 2023.

Об авторе

Гирт родился и вырос в Риге. В положенное время он пошел в 24-ю среднюю школу, на перекрестке улиц Таллинас и Кр. Барона. Ему повезло с учителем рисования, руководившим соответствующим кружком. Молодой в ту пору художник Вилис Визулис заметил особое дарование Гирта в области изобразительного искусства, талантливый ученик представлял школу на олимпиадах по рисованию, и в конце концов педагог убедил его родителей, что мальчику надо продолжить учебу в художественной школе имени Яниса Розенталя.
Хоть и с небольшой задержкой, но поступить удалось сразу – он остался первым «за чертой», но все-таки был принят. Художник с душевным теплом вспоминает своего классного руководителя, живописца Уно Данилевскиса, трогательно заботившегося о своих воспитанниках, их росте и развитии. Преподавательница Лига Бокалдере, в свою очередь, пробудила в мальчике интерес к графическим техникам, наряду со специальными учебными дисциплинами она вела кружок графики. Живопись Гирту давалась не так бойко, как одноклассникам, поэтому у него возникло особое чувство к преподавателю этого предмета Иманту Мелдерсу, помогавшему не терять интерес и совершенствовать мастерство.
Школу Розенталя юный художник окончил дипломной работой, выполненной в технике линогравюры, на тему «Труд на заводе».
Затем Академия художеств, учеба на отделении графики, руководимом Александром Станкевичем. Наряду с рисованием и графикой Гирт пишет акварелью и гуашью. После 4-го курса студент усиленно обращается к книжной графике, и его главным учителем, а также куратором дипломной работы становится классик латышской станковой графики Петерис Упитис. Гирт – один из последних учеников мастера. Дипломной работой становятся иллюстрации к роману Андрея Упита «На грани веков». Примечательно, что уже в это время ему хватает самостоятельности мышления и художественной зрелости, чтобы отказаться от печатной графики и выполнить иллюстрации как рисунок тушью и пером и смешанной технике.
Как ни парадоксально, но мощным импульсом в художественном развитии для Гирта становится брак. Его супруга Иева Калниня родилась в семье известных латышских художников Риты Валнере и Эдуарда Калниньша. Именно Валнере советует молодому автору попробовать себя в пастельной живописи, и как раз пастель со временем стабильно становится для Бороновскиса главной техникой, тонким отражением личных переживаний и настроений природы.
В свою очередь, опыт и обширная техническая база Эдуарда Калниньша побуждает художника всерьез заняться фотографией. Он не только много снимает, но и сам проявляет пленки и цветные диапозитивы, печатает черно-белые фотографии в домашней лаборатории.
Еще обучаясь в Академии художеств, Гирт начинает работать в Музее истории Латвии (теперь Национальный музей истории Латвии). И параллельно с другими занятиями продолжает это делать все эти годы, по сей день. Судьба сложилась так, что работа музейного художника стала главным делом его жизни. В этой сфере он достиг многого. Как автор множества значимых выставочных проектов, в том числе и в музеях с мировым именем, Гирт Бороновскис хорошо известен и уважаем не только в Латвии.

О его живописи

В детские годы художника кино было одним из популярнейших развлечений, и кинотеатров в Риге было много. Среди них особо выделялся «Палладиум» со своим широким экраном. Изображение на экране было широким настолько, что для полного охвата картины приходилось вертеть головой, особенно, если не повезло и приходилось сидеть в первых рядах.
Так и с природой, когда человека охватывает мощь окружающего со всех сторон пейзажа. Технологии развиваются, предлагая панорамные и широкоугольные возможности фотофиксации. Но как воплотить это чувство безграничного ландшафта в произведении? Обычно художников это волнует мало – сколько поместится, столько и изобразят. Гирт же относится к тем редким пейзажистам, кто ищет особые форматы и стремится вместить это волшебное ощущение бесконечности ландшафта, этот особый настрой в свои работы полностью. Так, чтобы у зрителя захватывало дух.
Главная тема автора – отражение настроений природы и вызванных ими рефлексий в человеческой душе.
Гирт ищет их во временах года, освещении, природных фактурах. Он пишет туман, дымку, воду, закат, луг – просто спокойное настроение. Художник не пишет море с его непрестанным движением, не пишет камни – ведь в природе они тверды, а на картинах не всегда. Луну Гирт тоже не пишет. Это «не пишет» объясняется не внутренним запретом, а самокритикой – смогу ли я, получится ли у меня достаточно убедительно? Художник творит свои работы, думая о зрителе; его мотивирует и собственный рост, и оценка со стороны.
Выставка «Широкоэкранный пейзаж» в своем роде уникальна, так как это одна из редких персональных выставок Гирта Бороновскиса, полностью подтверждающая мастерство зрелого художника.

Ивета Лауре, художница, Mag. art

Рига, апрель 2023 года

Перевод Александры Заматаевой

Гирт Бороновскис “Жёлтый луг”, пастель, 100 x 55 cm, 2022.


CV

ГИРТС БОРОНОВСКИС

Родился 24 марта 1963 года в Риге

Профессиональное образование:

1981 год Рижская средняя художественная школа им. Яниса Розенталя

1987 год Факультет графики Латвийской Академии художеств, проф. Петерис Упитис

Дипломная работа: книжная графика, иллюстрации к роману А. Упитиса «На грани веков»

Присвоенная квалификация: художник-график, педагог.

Основная работа:

с 1986 г. по сегодняшний день главный художник Национального музея истории Латвии

Дополнительная работа:

2005–2007 год ООО «Mākslas fabrika Nr. 7», художник

1999–2004 год ООО «Lido», художник среды

1995–1999 год Журнал «Biznesa Partneri», художник

1993–1998 год Газета «Latvijas Zeme», художник

1989–1993 год Рижская детская художественная школа (ныне Рижская художественная школа Мары Муйжниеце), учитель рисования

1985–1988 год Аллажская восьмилетняя школа, учитель рисования

Дизайн основной экспозиции и выставок музеев:

2022/2023 год «Кримпленомания», проект и реализация, Национальный музей истории Латвии.

2021 год «Апелляция балтийцев к ООН», дизайн и реализация, Министерство иностранных дел Латвии;

«Красочная Латвия», проект и реализация, Национальный музей истории Латвии.

2019/2020 год «11 героических историй. Военный орден Лачплесиса, его кавалеры и День Лачплесиса», проект и реализация, Национальный музей истории Латвии.

2019 год «Остановка Огре», основная экспозиция Огрского музея истории и искусства,

проект и реализация.

2018 год Саласпилсский мемориал, проект и реализация экспозиции.

2017 год Кекавский краеведческий музей, основная экспозиция, проект и оформление;

«Музей бури», Юркалне, проект и реализация.

2016 год «На пути к латышскому народу», реализация, Национальный музей истории Латвии;

«Истории своих» – экспозиция Музея истории города Тукумса, реализация.

2015 год «Версия – латыш», дизайн и реализация, Национальный музей истории Латвии.

2014 год «Янтарь – жемчужина Балтийского моря», реализация, Национальный музей истории Латвии, Музеи истории Минска (Беларусь) и Киева (Украина).

2011 год «2. БИТВА ЛАТВИЙСКОЙ БРИГАДЫ У РЕКИ МАЛАЯ ЮГЛА», экспозиция

Центра Культурного наследия Икшкилесского края;

«Тинужская усадьба», реализация;

«Румбула. Анатомия преступления, 1941 год», реализация, Музей оккупации Латвии;

Оформление временной основной экспозиции Огрского Музея истории и искусства;

Оформление основной экспозиции Салдусского музея истории и искусства им. Я. Розенталя;

Оформление основной экспозиции Турайдского музея-заповедника в Западном корпусе Турайдского замка.

2007 год «Латвийская археология», реализация, Археологический музей Варшавы и Бискупина (Польша);

«Деньги в Латвии» – реализация, Музей истории искусств в Вене (Австрия) и Музей Боде в Берлине (Германия).

2006 год Реализация основных экспозиций – Салдусский музей истории и искусства им. Я. Розенталя и Огрский Музей истории и искусства;

«Мои сырые дома», реализация, Природный парк Лигатне;

«Балтийское море», реализация, Латвийский музей природы.

2005 год Дизайн и реализация основной экспозиции Турайдского музея-заповедника;

Оформление экспозиции Огрского Музея истории и искусства;

Участие в разработке и реализации дизайна экспозиции Центра посетителей Банка Латвии.

2003 год «Пилскалны. Курши. Латгальцы. История шляпника», Музей истории Латвии.

2001 год Латвийско-французский совместный проект «Латвия: история, искусство, традиции», Музей человека, Париж, Франция.

2000 год Латвийско-шведский совместный проект «Три звезды – три кроны», выставочный зал «Арсенал» Государственного художественного музея.

1999 год «Латгальцы», Российский Государственный исторический музей, Москва.

1995 год «Вторая мировая война – память и предостережение», Латвийский военный музей.

1991 год «Сага о Латвии», Государственный исторический музей, Стокгольм, Швеция.

Книжная графика:

Иллюстрировал и оформлял дизайн книг для издательства ”Zīlīte” – ”Atgadījums manā dzīvē.

100 bērnu stāsti” («Случай в моей жизни. 100 детских рассказов» в переложении М. и Р. Рунгулисов), ”Sprīdītis” – Я. Балтвилкс ”Vējlukturis mežā: stāstiņi bērniem par dabu” («Светильник в лесу: рассказы для детей о природе»), Дж. Вейна ”Diena, kad nogāzās griesti” («День, когда обрушился потолок»), ”Liesma”, ”Zvaigzne” и другие.

Групповые выставки:

Участвует в выставках с 1985 года.

Участвовал в различных групповых выставках – «Выставка молодых художников», «Осень», «Весна» и другие в Латвии и за рубежом.

Персональные выставки:

2002 год «ПЕЙЗАЖИ» – пастель, галерея «Čiris», Рига

1998 год «ПЕЙЗАЖИ», совместно с фотографом Леоном Балодисом, выставочный зал Музея истории Латвии

1994 год «ПЕЙЗАЖИ» – пастель, выставочный зал Музея истории Латвии


https://www.liveriga.com/en/visit/events/exhibitions/girts-boronovskis-solo-show-flatscreen-landscape

https://spletnik.lv/ru/latviesu-kultura/1123-girts-boronovskis-platekrana-ainava-pasteli.html

https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/girta-boronovska-izstade-_platekrana-ainava_-14296587

https://pilsetas.lv/pasakumi/girta-boronovska-izstade-platekrana-ainava


Прикреплённые материалы