Лого

MUSEUM LV

Grata JJ

5853

2336033

Archive filter

Date: Select date in calendarSelect date in calendar
  

Group exhibition. “Another World”

Group exhibition. “Another World”
15.09. – 28.10. 2023.

From September 15, MuseumLV Gallery displays a group show of four painters, “Another World.” The artistic approach of the exhibition participants - Anna Afanasjeva (1981), Magone Boleiko (1985), Mārīte Guščika (1980) and Ronalds Rusmanis (1981) is radically different, which explains the theme and title of the exhibition chosen - about the diversity of the modern world as an undisputed dominance in the global context. The topic is one of the highlights of the world's social processes, where the quirky is a legitimate model of global existence.
Artists represent a generation of 40 - year-olds (educated at the Latvian Academy of Art) who have asserted themselves and gained recognition in the professional art field. They participated in many group shows and held personal exhibitions. The authors have crystallized techniques of artistic expression and developed a range of themes through which artists talk about what matters to themselves.
The exhibition's concept is shaped by the simultaneous diversity of the world and its coexistence. This tempo inevitably provokes the question of the coexistence of an individual's personal and public space - how do they connect with each other and does an individual feel happy in this inevitable common space? People-to-people relationships and the quest for their identity are inseparable from the evolving patterns of the global structure of the world, which are constantly changing and modifying. That's why personality individuality is the most important factor in this such a shifting pattern of the world, as reported by the co-exhibition of four artists - Anna Afanasjeva, Magone Boleiko, Mārīte Guščika and Ronalds Rusmanis, “Another World,” with so many different techniques of artistic expression.
The stylistics of the artworks have a great range - from individual versions of modernity, variations of photorealism to lyrical abstraction. The works exhibited can trace the artists' current artistic interests and range of themes rooted in professional experience and subjective living space within themselves.
The show includes the authors' latest works, many of which have been exhibited for the first time.
Curator of the exhibition – art scientist, Diāna Barčevska.

Press:
https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/grupas-izstade-_cita-pasaule_-14305155
https://reitingi.lv/lv/news/kultura/155752-grupas-izstade-cita-pasaule.html
https://www.liveriga.com/lv/12839-cetru-gleznotaju-kopizstade-cita-pasaule
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kilograms-kulturas/25.09.2023-literatura-maksla-un-muzika-kulturas-jaunumi-kurus-verts-pamanit-sonedel.a525078/


Attached materials


LMA profesora D. Hanova lekcija " Mūžīgi jauna: nācijas tēli un simboli Eiropas kultūrtelpā 19.gs. Skats nākotnē?"

10. jūlijā

Draugi, sakarā ar XXVII Vislatvijas Dziesmu svētkiem un XVII Deju svētkiem aicinām uz tikšanos, kas notiks 10.jūlijā plkst.18:00 kultūras centra GRATA JJ galerijā MuseumLV.

Mūžīgi jauna: nācijas tēli un simboli Eiropas kultūrtelpā 19.gs. Skats nākotnē?

Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Denisa Hanova lekcija piedāvās nācijas jēdzienu, tās vēstures analīzi un plašu iztirzājumu par tēmu - kāda ir nācijas nākotne globālā pasaulē?
Paralēli dosimies ceļojumā Latvijas 19.gadsimta vēsturē, pirmo Dziesmu svētku (1873.g) tapšanas laikā Rīgā, iepazīsimies ar nacionālās kustības līderu likteņiem un uzzināsim, kā 19.gs krievu intelektuāļi, rīdzinieki vēroja gatavošanos svētkiem un kādas bija viņu domas par latviešu nacionālo kustību.

Vai mēs uz mirkli varam iedomāties, ka pasaulē nav nāciju, ka pats jēdziens ir beidzis pastāvēt? Šķiet, nācija ir bijusi un būs mūžīgi. Tomēr pirms nedaudz mazāk, nekā 250 gadiem "nācija" bija kaut kas jauns, pat revolucionārs. Nācija un tās piekritēji tika vajāti 19. gadsimtā, un mūsdienu pasaule diez vai var izsekot, cik ātri un atšķirīgi attīstās nācijas - kas tām pieder un kā tas maina pašu koncepciju. Jautājumu ir daudz, taču tikpat dažādas ir atbildes, versijas un iespējas mūsdienu nācijas pastāvēšanai. "Nācija" ir salīdzinoši jauns jēdziens, taču daudziem tās autoriem nav šaubu par nācijas “mūžību”. Kā ir iespējama šāda novitātes un senatnes vienotība?

Lekcija paredzēta plašam klausītāju lokam bez priekšzināšanām un notiks latviešu valodā.

Ieeja lekcijā bez maksas, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. jūlijam, zvanot uz galeriju vai rakstot e-pastā.


Foto: Arta Ozola- Jaunarāja "Kāzas Nīcā" (1996)28. jūnijā


Друзья, в преддверии XXVII Вселатвийского Праздника песни и XVII Праздника танца приглашаем вас на встречу, которая состоится 28 июня в 19:30 в галерее MuseumLV культурного центра GRATA JJ.

Вечная новь: нация в европейской культуре 19 века. Взгляд в будущее?

В лекции профессора Академии художеств Латвии, Дениса Ханова, будет предложен анализ понятия нации, ее истории и широкая панорама версий на тему - каково будущее нации в глобальном мире?
Параллельно мы совершим путешествие в историю 19 столетия Латвии, в период создания первого праздника Песни 1873 в Риге, познакомимся с судьбами лидеров национального движения и узнаем, как русские интеллектуалы 19 столетия, рижане, наблюдали за приготовлениями к празднику и что думали о латышском национальном движении.Можем ли мы представить себе на мгновение, что в мире нет наций, что само понятие перестало существовать? Кажется, что нация была и будет вечно. Однако еще чуть менее 250 лет тому назад нация была чем-то новым, даже революционным. Нацию и ее приверженцев преследовали в 19 столетии и сегодняшний мир с трудом может уследить за тем как быстро и как по-разному развиваются нации, кто к ним принадлежит и как это меняет само понятие. Вопросов множество, однако столь же различны и многообразны ответы, версии и варианты существования современной нации. Нация - понятие сравнительно новое, но “вечность” нации у многих ее авторов не вызывает сомнений. Как возможно такое единение новизны и старины?Лекция предназначена для широкого круга слушателей без предварительных знаний и будет проходить на русском языке.

Вход на лекцию свободный, обязательна предварительная регистрация до 27 июня по телефону галереи или маилом.


Attached materials


Stamp. The Image of Latvia. Versions of Arta Ozola-Jaunarāja


Art Gallery MuseumLV and Culture Center Grata JJ

10 June – 29 July 2023.

           

                 From June 10 to July 29 2023 Art Gallery MuseumLV and Culture Center Grata JJ will host an ambitious solo exhibition of the artist Arta Ozola-Jaunarāja "Stamp. The image of Latvia. Versions of Arta Ozola-Jaunarāja". Such an extensive exposition is intended to show the author's long-term and successful cooperation with Latvijas Pasts. During thirty years the artist has made around 100 stamps with very diverse themes for this company. These are stamps in the series “National Costumes”, “Christmas”, “Mittens”, “Ethnographic Jewelry”, “National Armed Forces of Latvia”, “Saeima”, “Lighthouses of Latvia”, “Protection of Nature”, “Outstanding Latvian Scientific and Cultural Personalities”, “Museums of Latvia”. Stamps made by the artist can be recognised as vivid messages or miniature stories about our country, our values and ideals. Therefore, Arta Ozola-Jaunarāja can rightly be considered as one of the leading creators of the visual image of Latvia as a country.

                At the same time this exhibition is intend to show the proccess of creating the stamp. Therefore, sketches, drafts, original drawings, prints, blocks of issued stamps, enlarged digital copies of them, first-day envelopes with stamps, photographs, as well as some items depicted on stamps from the collections of the Riga History and Shipping Museum, the Riga Porcelain Museum and the National Costume Center “Senā Klēts”,as well as private colletions will be represented at this exhibition.

                 The exhibition will also show a small part of the children's book illustrations created by Arta Ozola-Jaunarāja. The stamps made by the artist dedicated to this theme will complement the series of collages for her own written and illustrated book "Mole and silver shoes" (Zvaigzne ABC, 2020), as well as for the children's book "Miracle Day" (2022) written by Ruta Svaža and dedicated to the postal theme, published by Latvijas Pasts.

                  At the opening of the exhibition, the event of the presentation of the stamp dedicated to the Song Festival, made by the artist Arta Ozola-Jaunarāja, is planned.About the artist.


                  Arta Ozola-Jaunarāja was born on January 10, 1963 in Jelgava. Graduated from the Latvian Academy of Arts with a specialty in graphics (1988), received a master's degree in humanities (2003). Areas of activity – estamps, book illustrator, advertising and graphic design, packaging and coin design.

                  Participates in exhibitions since 1986. Member of the Artists' Union of Latvia since 1993. She has held solo exhibitions in Riga (portrait graphics; 1994), in the “Senā klēts” gallery (a series of stamps dedicated to folk costumes, 1997), in the Jelgava History and Art Museum (together with V. Dzērve, the painting cycle “Dorian's travels”, 2021).

                  Jury member of the Zelta ābele book competition, as well as the international Baltic States book competition (2014, 2020). Received international recognition as a book illustrator, including 1st prize at the 21st book design and illustration competition (1988), diploma at the 2nd Riga Miniature Graphics Triennale (1990); diploma at the book art triennial Vilnius-90; diploma and prize at the Baltic graphic design triennial in Sweden (1993); multiple winner of the Most Beautiful Book of the Year (2001–2005) competition; main prize in the book art competition Zelta ābele (2008), diploma in the Riga Picture Book Quadrennial (2014).

                   In the collection coin series of the Bank of Latvia, the design was created for the coins “Krišjānis Barons”, “Krišjānis Valdemārs”, “Rainis” and “Rainis and Aspazija”, which won an award in the international coin competition “Coin Constellation 2016”.

                   She has made around 100 stamps for Latvijas Pasts and the artist's cooperation with Latvijas Pasts continues.https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dziesmu-un-deju-svetki/05.06.2023-dziesmu-svetku-150-gadskartai-velta-jaunas-pastmarkas-dziesma-un-deja.a511453/

https://epadomi.com/kulturasvestis/izstade/19052023-aicina_apmeklet_izstadi_pastmarka_latvija


https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/maksliniece-arta-ozola-jaunaraja-radijusi-ap-100-pastmarku-diza...

https://nra.lv/dzivesstils/kultura/418584-maksliniece-arta-ozola-jaunaraja-katra-pastmarka-ir-stasts...

https://www.la.lv/pasta-baloza-aplidotie-makslas-darbi


https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/foto-atklata-makslinieces-artas-ozolas-jaunarajas-veidoto-past...


https://www.delfi.lv/kultura/50055687/dziesmu-un-deju-svetki/55636310/prezentes-dziesmu-svetku-150-g...


Attached materials


Darba laiks Lieldienās

Gallery working hours on Easter ☀???? Thursday: 11:00 - 19:00 Friday: Closed Saturday: 11:00 - 17:00 Sunday: Closed Monday: Closed See you at the exhibition of Ģirts Boronovskis! Happy Holidays!


Attached materials


Ģirts Boronovskis "Flatscreen Landscape" - pastels.

Ģirts Boronovskis
"Flatscreen Landscape" - pastels
Gallery MuseumLV , anniversary exhibition.

06.04.2023. – 27.05. 2023.

The artist

Ģirts is a born and bred 'Rīgan' whose secondary school education began at Riga Secondary School number 24 , located at the junction of Tallinas and Krišjāņa Barona street. The drawing teacher, who also headed the voluntary drawing group, proved to be fortunate for him - Vilis Vizulis, who at the time was a young artist in his own right, spotted Ģirts special artistic talent. Ģirts represented his school in the drawing Olympiad competition and Vizulis succeeded in persuading his parents that the young man should further his education at the Jaņa Rozentāla Art School.
There was a slight glitch before actually gaining a place there as he had remained first reserve. However, after some discussion, he was duly accepted as a 'rozentāl' student. Ģirts recalls with the utmost sincerity his class teacher Uno Danilevski, who was most caring towards all his students. At the time too a particular interest in the techniques of graphic art came from another source, Līga Bokalder, who was in charge of the graphics group as well as having her own specialisms. Ģirts was not as successful at painting as his fellow students so he is especially grateful towards his painting teacher Imants Melderis, who really encouraged him not to lose interest but to strive to become a more accomplished painter.
Ģirts graduated from the Rozentāl Art School with a linocut work entitled "Factory Work".
Further studies continued at the National Art Academy in the graphics departament led by Aleksandrs Stankevičs. Concurrently with graphics and drawing Ģirts was also painting using water colours and gouache. In his final year he increasingly devotes his attention to the medium of graphics, focusing on the printed book. Pēteris Upītis, a graphics specialist, was his teacher and it was he too who oversaw his final graduation work comprising illustrations for Andrejs Upīša's book "The Wheels of Time". Moreover Ģirts was one of his last students. It is worth noting that the artist is now confident enough to strike out on his own, renouncing usual graphology techniques and instead choosing to employ Indian ink drawings.
No matter how paradoxical it may seem it was marriage that seemed to stimulate his further artistic development .His parents -in-law are the renowned Latvian artists Rita Valners and Eduards Kalniņš. In particular it is Valners who encourages the young artist to try pastels and it is this technique that with time becomes Boronovski's medium of choice through which are mirrored in fine detail his own personal experiences and attitude towards nature. Moreover it is thanks to Eduards Kalniņš's wide experience and technical expertise that Ģirts seriously begins to turn to photography. He not only takes numerous photographs but also develops his own films and colour slides, making copies of black and white photographs in his own workroom. Whilst a student at the Art Academy Ģirts also began work at the Latvian, now National, History Museum. Concurrently with other work this is something he continues with to this day. Chance has meant that his main focus has been on art from a historical viewpoint and undoubtedly much has been achieved in this context. He has curated many historical exhibitions and projects, and is well known and respected in Latvia. Such work has not been just carried out in Latvia but also in other world renowned museums .


His art.

When he was young Riga had many cinemas and 'going to the pictures' was one of the most popular forms of entertainment. One cinema in particular stands out, namely "Palladium" which boasted a flat screen. The image projected on to this screen was so huge that one had to turn one's head from side to side, particularly if you happened to be sitting in one of the front rows.
A sensation of this vast expanse of landscape which can seemingly overcome the viewer is a theme in his work. Technology may change, advances may be made offering up panoramic views of the natural world, images captured in flatangled photographic camera work. The question however arises: how to incooperate these feelings of endless landscapes in a work of art? Usually artists do not concern themselves too much about what fits or not on the canvas. Ģirts however is one of those rare landscape artists who strives to capture this elusive emotive endless landscape reality in full in all his work so as to take one's breath away.
The artist's main theme is nature's mood and how to recreate this image for the viewer. To achieve this he explores all the many and varied images created by the changing seasons, the way light changes, the different textures. He paints fog, mists, water, sunsets, meadows- simple, peaceful moods. The artist does not paint seascapes because the sea is constantly moving . He also avoids stones for these in nature are hard, but not always so in paintings. He also totally avoids moonlight. This non- depiction does not stem from prohibition but rather from a sense of self - questioning: will I succeed, will I convincingly be able to portray this? The artist's creations always keep the viewer in mind. He is driven not just by his own creativity but also an awareness of judgement from the side-lines.
"Flatscreen Landscape" is in it own way a unique exhibition , it being quite a rare occasion. It comprehensively displays the artist's mature craftmanship.

Iveta Laure, artist, Mag.art


Riga, April 2023

Vija Zauere -Hughes (Translator)

Ģirts Boronovskis "Yellow meadow", pastel, 100 x 55 cm, 2022.


CV

ĢIRTS BORONOVSKIS

Born on 24 March 1963, Riga

Professional Education:

1981 Jaņa Rozentāla Art High School

1987 Art Academy of Latvia, Graphic Art department, prof. Pēteris Upītis

Graduation work: Book graphic design, Illustrations for Andrejs Upītis book The Wheels of Time

Qualification: graphic artist, teacher of fine art

Work Experience:

 

from 1986 until now senior designer at the National History Museum of Latvia

Additional work:

2005–2007 “Mākslas fabrika No. 7” Ltd., an artist

1999–2004 “Lido” Ltd., an environment artist

1995–1999 Magazine “Biznesa Partneri”, an artist

1993–1998 Newspaper “Latvijas Zeme”, an artist

1989–1993 Riga Children’s Art School (now Māra Muižniece’s Riga School of Arts), an art teacher

1985–1988 Allaži eight-year school, an art teacher

Permanent museum expositions and exhibition design:

2022/2023 “Crimplenomania”, the project and implementation, the National History

Museum of Latvia.

2021 “Baltic Appeal to the United Nations”, the design and implementation, the Ministry of Foreign Affairs of Latvia;

“Colourful Latvia”, the project and implementation, the National History Museum of Latvia.

2019/2020 “11 heroic stories. the Military Order of Lāčplēsis, its holders, Lāčplēsis

Day”, the project and implementation, the National History Museum of Latvia.

2019 “Ogre Station”, Ogre History and Art Museum, a constant exhibition, the project

and implementation;

2018 The Salaspils Memorial Ensemble, the exhibition project and implementation.

2017 Ķekava Local History Museum, main exhibition, the project and arrangement;

“Storm Museum” in Jurkalne, the project and implementation.

2016 “On the Way to the Latvian Nation”, the project’s implementation, the National History Museum of Latvia;

“Our Stories, No One Else’s” – the History Museum of Tukums Town, the exhibition and implementation;

2015 “Version–Latvian”, the design and implementation, the National History Museum of Latvia;

2014 “Amber – the Jewel of the Baltic Sea”, the project’s implementation, the National History Museum of Latvia, Minsk (Belarus) and Kiev (Ukraine) History Museums.

2011 “The 2nd LATVIAN RIFLE BRIGADE BATTLE AT THE BANKS OF THE RIVER MAZĀ JUGLA”, an exhibition at the Cultural Heritage Centre of Ikskile County;

“Tinuzi Manor”, the realization;

“Rumbula. 1941: Anatomy of a Crime”, the realization, the Museum of the Occupation of Latvia;

Arrangement of the temporary main exhibition of the Ogre History and Art Museum;

Arrangement of the main exhibition of J. Rozentals Saldus Museum of History and Art;

The layout of the main exposition of the Turaida Museum Reserve in the West Building of the palace.

2007 “Latvian archaeology”, the realization, Warsaw and Biskupin (Poland) Archaeological Museum;

“Money in Latvia” – the realization, Vienna (Austria) Art History Museum and Berlin (Germany) “Bode Museum”.

2006 Realization of the main exhibitions, J. Rozentals Saldus and Ogre History and Art Museums;

“My damp houses”, the realization, Ligatne Nature Park;

“The Baltic Sea”, the realization, the Latvian Nature Museum.

2005 The design and implementation of the main exhibition of Turaida Museum Reserve;

Exhibition arrangement of Ogre History and Art Museum;

Participation in the development and implementation of exhibition design of the Bank of Latvia Visitors’ Centre.

2003 “Castle mounds. The Cours. The Latgalians. The Hatter's Story”, The History Museum of Latvia.

2001 Latvia/France joint project “History, culture and traditions of Latvia”, Museum of Mankind, Paris, France.

2000 Latvia/Sweden joint project “Three Stars – Three Crowns”, the Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art.

1999 “The Latgalians”, the State Historical Museum of Russia, Moscow.

1995 “The Second World War – Remembrance and Warning”, the Latvian War Museum.

1991 “The Saga of Latvia”, the State History Museum, Stockholm, Sweden.

Book Graphic Design:

Illustrated and created book design for the publishing house “Zīlīte” – ”Atgadījums manā dzīvē.

100 bērnu stāsti” (“An incident in my life. 100 children’s stories” arranged by M. and R. Rungulis), for the publishing house “Sprīdītis” – J. Baltvilks ”Vējlukturis mežā: stāstiņi bērniem par dabu” (“Windlight in the forest: stories for children about nature”), J. Wayne ”Diena, kad nogāzās griesti” (“The Day the Ceiling Fell Down”), for the publishing houses “Liesma”, “Zvaigzne” et al.

Group Exhibitions:

Participate in exhibitions since 1985.

Participation in various group exhibitions – “Young Artists Exhibition”, “Autumn”, ”Spring” etc., in Latvia and abroad.

Solo exhibitions:

2002 LANDSCAPES – Pastel Painting, Gallery “Čiris”, Riga

1998 LANDSCAPES, together with photographer Leons Balodis, Exhibition Hall of the History Museum of Latvia

1994 LANDSCAPES – Pastel Painting, Exhibition Hall of the History Museum of Latvia


https://www.liveriga.com/en/visit/events/exhibitions/girts-boronovskis-solo-show-flatscreen-landscape

https://spletnik.lv/ru/latviesu-kultura/1123-girts-boronovskis-platekrana-ainava-pasteli.html

https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/girta-boronovska-izstade-_platekrana-ainava_-14296587

https://pilsetas.lv/pasakumi/girta-boronovska-izstade-platekrana-ainava


Attached materials


Jūlija Eresko solo exhibition "SOS. Life Matters” Part II. Installation "Abandoned city".

On the second floor of the gallery MuseumLV, continues Julia Eresko's personal exhibition "SOS. Life Matters” Part II. The installation " Abandoned city' " illustrates the destructive action of our aggression against each other in everyday life and its role in the destruction of life on Earth. It is a call for peace, to look "for" and not "against" for the continuation of peaceful coexistence.
"We created installation 'Abandoned city' as a space, devastated with our own hands to demonstrate a result of human aggression. Created to evaluate the damage, to estimate the extent of the loss, to feel an impending disaster and to remember the instinct of self-preservation so, that it never happens to the real world. "JJ/2022

Description of installation

Stepping over the threshold, you enter a deserted city. As you walk down the silvery white floor of the narrow hallway, you freeze for a moment as you gaze at the cold neon illuminated red circle centered on what appears to be a simple key. A key whose turn gives the start command to the deadly SS-20 weapon. The photo of this rocket opens up to the full height of the room above the audience, allowing you to experience the terrifying moment of the launch of the rocket and make you raise your eyes higher to the edge of the concrete fence. This wall of Soviet times, surrounded by barbed wire rings, is recognizable by any adult Latvian. Its beauty and relevance is given by graffiti. The author of the whole artistic surface of the wall, is known not only in our country but also far beyond as an anonymous graffiti artist KIWIE. The genre of his art is street graffiti as a testimony of time and events, as a direct, open and loud artistic statement that cannot be missed. The expression, which cannot be passed by with your eyes closed, cannot remain indifferent, cannot be answered anonymously to itself, about its attitude towards this world. KIWIE listens to everyone, his art aimed on passers-by emotions awakening is recognizable and has to remain as a message to our children, prompts us to look for answers to the question: what each of us is creating to fill the Earth's noosphere with the will to live, to develop and to thrive.


About the artists of the project “SOS. Life matters.”

The project “Abandoned city.” brought together not just professionals, but truly like-minded artists, intellectuals, who try through their work to show that a world without people has no meaning, blind and soulless, useless and dead. Neon artist Jānis Brolišs, graffiti artist KIWIE with his artwork “Blind”, Vlad Černovs - the “System pulse” light installation, Alex Veingarts - a video work “Bunker” and “Eternal sunset”, the audiodizainer of the project - Ilya Kalinin took part in the creation of the installation “Abandoned city”.

“Portal”, “Event horizon”, “Key to pandora’s box”, “Life matters” are created by an artist, meistar of neon Janis Brolišs (neonlightroom). His objects, which are made of glass pipes and are installed into artist’s works, surprises with its complexity in working with fragile material, with the precision of execution of clear lines and the effect of the power of light left on the viewer. In four large - scale works glowing neon pipes create an illusion that opens a portal to artist’s cosmos, to the paralel reality that exists between light and darkness, while the key framed in a red circle that launches a deadly weapon becomes a key element in a worl-class catastrophe

Julija Eresko (JJ) received art education at the Boston Art Institute, the Riga College of Design and the British Academy of Art in Rome, majoring in painting and graphics. She developed her creativity in the field of visual arts, interior design and furniture design, has participated in numerous art exhibitions both in Riga, Jurmala, Daugavpils and outside Latvia. In 2017 Julia Eresko founded the Grata JJ cultural center and the MuseumLV art gallery in Riga (LV) and Switzerland, and in 2018 - the Grata Art Foundation, being the author and scenographer of countless projects of the MuseumLV gallery both in Latvia and abroad up to this day manages the gallery and cultural center Grata JJ.


Attached materials


Personālizstāde. Ilze Preisa. "Metaforiskās spēles"

Solo show. Ilze Preisa. "Metaphorical games"
25.01.2023. – 22.03.2023.

Symbol is the key word for Ilze Preisa's artistic practice, which includes painting and graphics. This concept can be applied to all the elements we encounter in Preisa's art - the depicted objects and the colors used. They are combined in compositions full of surreality, which encourages the viewer to indulge in the excitement of translating the content of the works. Ilze Preisa uses Greek myth and biblical motifs in her works, but without setting specific boundaries for the understanding of the offered symbols. Often, the characters of biblical plots and ancient mythology in the modern context become accurate exponents of the current ideas of the era. The presence of mythological motifs, which we encounter in the works of Preisa, is a common phenomenon in modern art, indicating the timelessness of mythological themes. The works are dominated by references of the world's cultural heritage, but highlighting this or that plot, the artist emphasizes personal stories that are important to her. Through mythological characters, the artist talks about human nature, human qualities - passion, betrayal, anger, love. Human nature does not change. Consequently, the associations created by these images are perfectly useful for highlighting one or another aspect of human nature.
In the art of Ilze Preisa, the iconography includes a wide variety of images - a bull, a symbol of power and the strength of the earth, which causes tension with its presence of power, a dress as a symbol of transformation and disguise suggests with its irritating energy, exotic birds, which are beautiful and scary at the same time, the beautiful Medea, whose head is decorated the elegant snakes that repel and tempt at the same time, the curtain that covers the unknown space and encourages you to make a decision - to open it to view or not, cats with wings - the effective symbols of power. A significant element in almost every work of this exhibition is the black-and-white floor arranged in a checkerboard pattern, where we recognize well-known environments in the history of art, from Renaissance rooms to today's modern rooms. This element tends to combine the works of the exhibition into one story consisting of many continuations.
An important element of Ilze Preisa's art is color, which the artist organically incorporates into her theory of symbols. It is almost impossible to determine which of the elements used in artistic practice more accurately expresses the symbolic message of Preisa's artworks - color or the depicted object. Ideally, they complement each other and live in perfect symbiosis.
I.P.: "The series of works Red/Black/White was created by reflecting on the events of recent years, what is happening in the world, around us and in Me.
I chose these three colors because, in my opinion, they best allow me to express this story, reveal my feelings and show my perspective on it. They are strong colors with versatile symbolism in art and culture. Colors that will always contrast with each other. Applying this spectrum of three colors and combining them in different variations, a different story is formed every time. This is my conversation with the viewer".
The exhibition exhibits lithographs made by Preisa, in which the artist continues the themes realized in the paintings, but thanks to the technique and black and white aesthetics, other intonations are formed. I.P: "In these works, I seem to rest myself, in this way also resting my mind from the saturation of the world's "colors".
Art scholar Diana Barčevska
In the exhibition "Metaphorical games" five musical compositions of the Swedish musician and composer Fredrik Carlquist (clarinet, saxophone) are played, which were inspired by the paintings of the painter Ilze Preisa. This music was played for the first time in Barcelona, at her exhibition “Metaphorical Space”.


diena.lv

delfi.lv

nra

LTV

LiveRiga

LR1

rus.lsm

arterritory

titanium


Attached materials


“Singers of Life”


"Sun Catchers"

We continue the autumn lecture season with a new communication format and invite you to a series of events for those who think, learn, are interested in life and creativity.
On November 12, Saturday, the lecturer of our gallery, Yulia Osipova, will talk about the Spanish Impressionists, their activities and the history of their movement in this country. At the end of the evening, a surprise awaits you - a small masterpiece that you will create with your own hands, using colors, to take home as a memory and impression of the encounter with impressionism.

When: November 12, Saturday
Time: 16:00.
Where: MuseumLV Gallery of Grata JJ Cultural Center
Participation fee: 30 euros. All materials are included in the ticket price. Subscription for 2 lectures - 50 euros, 5 lectures - 130 euros. The language of communication is Russian, Latvian, the language of the lecture is Russian.

Tickets can be purchased at the gallery, as well as
https://www.bilesuserviss.lv

The Spanish followers of the great Impressionists were not only well educated, they went through the art schools of the leading European capitals and truly loved their homeland. It was this combination that so clearly distinguished the Spanish Impressionists. Mariano Fortuny, Santiago Rusinol, Ramon Casas, Ignacio Zuloaga and, of course, Joaquin Sorolla are no less significant representatives of impressionism than their French counterparts.

During the lecture, you will find answers to questions such as:
- Why did Mariano Fortuny become an idol for young artists?
- How did Santiago Rusinol go from a bright impressionist to one of the leaders of Catalan Art Nouveau?
- Who played a key role in the opening of the popular artistic cafe "Black Cat" in Barcelona?
- Why is Ramon Casas the Spanish Gustave Caillebotte?
- Who was the first graphic designer and author of advertising posters?
- Which of the Spanish Impressionists was fantastically popular in Europe and America?
- Why is Ignacio Zuloaga suspected of falsifying paintings for the Russian collector Ivan Shchukin?
- Why was one of the streets of Valencia named after Joaquin Sorolla during his lifetime?

In November, 4 more interesting lectures are waiting for you about the history of impressionism in France, Spain, Russia and the USA.
See you at the MuseumLV gallery on November 12!


Attached materials


Lecture course at gallery MuseumLV "Great collectors and collections"

Lecture course at gallery MuseumLV "Great collectors and collections"

We are starting a new lecture course in the gallery MuseumLV. As always, we invite you to meet our lecturer Julia Osipova on Tuesday evenings to get to know the exciting world of art a little closer.


5.04. 

Paul Durand-Ruel and his impressionists.

A person who played a major role in the emergence of the term "contemporary art" and the trade in art dealership as a kind of activity. Thanks to him, Impressionism emerged, and artists such as Monet, Cezanne, Degas, Renoir, Pisarro were literally able to survive and have the opportunity to create their own masterpieces of painting.

19.04. 

Ambrose Volard – conductor of art.

20th century art became such only thanks to Ambruzzo Volar - one of the most influential art dealers in Paris at the turn of the 19th and 20th centuries, a collector, art dealer, acquaintance, friend and patron of many masters of that time. The man who opened the world to Gogen, Van Gogh and Cezanne.

26.04. 

Pavel Tretyakov - a collection of a lifetime.

Great collector and gallery owner, trader, businessman, philanthropist. All his life he collected paintings by Russian artists. Having collected one of the largest collections of Russian art and a whole gallery of life portraits of his outstanding contemporaries, he presented a unique collection to his hometown. Having chosen the goal, he went to it without deviating from the intended path.

3.05. 

Sergei and Petr Shukini - collections of people in love with art.

The Shukin family owned one of the largest collections of works of art from around the world, marking the beginning of the collection of French modernist paintings at the Hermitage and the Pushkin Museum, as well as the Shukin Museum.

Sergei Shukin had three more brothers - the eldest Peter and two younger ones, Dmitry and Ivan. And they were all passionate collectors, their collections were of an equally high standard.

They were very different people, but they were all united by a love of beauty and severe trials of destiny, so strong that not everyone could stand them.

10.05. 

Ivan and Alexei Morozovs - collectors from the family of merchants.

The Morozov brothers had one of the richest collections of French Impressionists and Post-Impressionists in the world. At the beginning of the 20th century, both artists and gallery owners in Paris were looking forward to the arrival of Russian millionaire collectors in the capital. They collected the most iconic works of Picasso, Matisse, Gogen and Van Gogh.

17.05. 

Peggy Guggenheim is synonymous with the success of contemporary art.

The main patroness of artists of the twentieth century and a passionate collector, who has collected the best art collection of the first half of the last century, which includes works by Picasso, Pollock, Brancusi, Miro, Rothko, Giacometti and Duchamp. She was a human who actively and lovingly promoted abstract art, surrealism, and other innovations in 20th-century art. Without her, this century of painting would be completely different.

7.06. 

Georgi Kostaki - educated in avant-garde art.

Once in love with bright colors and bold forms, driven by intuition and passion, he made collecting avant-garde works the meaning of his life. Kostakis's collection is unique: there is no such collection of Russian and Soviet avant-garde in the Tretyakov Gallery, the Russian Museum, the Pompidou Center or the Guggenheim Museum. He is often compared to the main collectors of Russia - P. Tretyakov and I. Morozov, but his creative path was more unusual.


Where: Art Gallery MuseumLV, Andreja Pumpura Street, 2, Riga

Time: 18:50 - 20:30

Price of one lecture: 15, - €.

The subscription fee for 4 lectures is 50 €

Purchase of a subscription for 4 lecture blocks for a friendly price of 50, - € is possible only BEFORE THE BEGINNING OF THE COURSE and only directly in the gallery.

 Please purchase tickets in advance by paying for the ticket • in the gallery • by bank transfer • SIA “Biļešu Serviss”. Ticket sales for each lecture end 2 working days before the event.

To confirm payment and your participation in the event, please call us in advance at 25409000 or write to info@museumlv.com in advance

More information:

We are starting a new lecture course in the gallery MuseumLV. As always, we invite you to meet our lecturer Julia Osipova on Tuesday evenings to get to know the exciting world of art a little closer.

Next Tuesday, April 5, we are waiting for you for the first lecture from the cycle "Great Collectors and Collections"


Attached materials