Лого

MUSEUM LV

Grata JJ

«Apzinoties pasaules skaistumu, dalāmies katra brīža neatkārtojamībā - ar tēliem, emocijām un mākslas darbiem.»

2919352

2252348

Linda Kozule

Autora darbi

Linda Kozule
Linda Kozule
dzimusi 1968. gada 20.augustā, Jelgavā

Izglītība:
2005.gads
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (vizuāli plastiskajā mākslā glezniecībā), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA). Maģistra darba praktiskā daļa – personālizstāde J anvāris (18 gleznas) A.Sūnas galerijā, Rīgā.
2002.gads
Aizstāvēta maģistra darba teorētiskā daļa F otogrāfija latviešu jaunākajā glezniecībā jeb Anabellai pa pēdām, L MA.
1999. – 2001.gadi
Studijas LMA Glezniecības nodaļā, prof. A.Naumova un prof. K.Zariņa meistardarbnīcā.
1999.gads
Mākslas bakalaura grāds, LMA.
1988. – 1989.gadi
Studijas Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā.
1986.gads
Absolvēta Jelgavas 2. vidusskola.
Izstādēs piedalās kopš 1994.gada. Darbi privātkolekcijās Latvijā, Zviedrijā Vācijā un Francijā. 2006.gadā stažējusies Cite Internationale des Arts Parīzē. No 2006.gada Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Brīvmāksliniece.
Personālizstādes 2015.gads
Rose, galerija T ifāna, Rīga.
2014.gads
Personālizstāde Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valmiera.
2013.gads
Personālizstāde Lielvārdes kultūras namā, Lielvārde.
2012.gads
Personālizstāde Jumpravas kultūras namā, Jumprava.

2012.gads
Kvinta, galerija T ifāna, Rīga.
2011.gads
 Latvijas Mākslinieku savienības galerija, Rīga.
2009.gads
Almas tilts / Pont de l’Alma , g alerija Krāsu Aplis, L iepāja.
2008.gads
Savaldzināta, S tikla galerija, Rīga.
2008.gads
Personālizstāde, Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Rīga.
2007.gads
Almas tilts / Pont de l’Alma , A.Sūnas g alerija, Rīga.
2006.gads
Personālizstāde, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmiera.
2005.gads
Janvāris, A.Sūnas g alerija, Rīga.
1998.gads
Nav vis citrons, galerija Čiris , Rīga.
1997.gads
Tik plāns ledus, A.Sūnas g alerija, Rīga.
Nozīmīgākās grupu izstādes
2014.gads
ArtVilnius’14, Lietuvas izstāžu un kongresu centrs L itexpo, Viļņa, Lietuva.
2014.gads
ArtParis Art Fair, Grand Palais, Parīze, Francija.
2013.gads
ArtVilnius’13, Lietuvas izstāžu un kongresu centrs L itexpo, Viļņa, Lietuva.
2013.gads
Sztuka Lotwy, Museum Slaskie, Katovice, Polija.
2012.gads
Such a Place Latvia/Takie Miejsce Lotwa, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biala, Polija.
2011./ 2012.gads
Viņš nemeklē patiesību, viņš grib iespaidot?, Rīgas Mākslas telpa, Rīga.
2011.gads
Art Vilnius’11 Lietuvas izstāžu un kongresu centrs Litexpo, Viļņa, Lietuva.

2010.gads
Starptautiskais Maskavas CDH Salons 2010. L ielais mazajā, Centrālais Mākslinieku nams, Maskava, Krievija.
2009.gads
Rudens 2009 izstāde L aimīgās mākslas muzejs , SIA Pinakotēka izstāžu zāle, Rīga.
2008.gads
Rudens 2008 izstāde Rudens 080808. Es esmu gruzīns! , Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs un Latvijas Mākslinieku Savienības galerija, Rīga.
2008.gads
Domājot par Parīzi, Valmieras pilsētas bibliotēka.
2007.gads
Candy Bomber / Našķu bumba. Jaunie latviešu glezniecībā, i zstāžu zāle Arsenāls, Rīga.
2007. gads
Rudens 2007 izstāde Kas notiek Latvijas mākslā?, Latvijas Pasta ēka, Rīga.
2006.gads
Rudens 2006 izstāde, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, Rīga.
2006.gads
Latvijas Mākslinieku savienības jauno biedru darbu kopizstāde, Latvijas Mākslinieku savienības galerija, Rīga.
2005.gads
Konkursa izstāde Ainava, galerija L aipa, Valmiera.
Apbalvojumi
2005.gads
Žurnālu Māksla Plus un S tudija balvas par darbiem konkursa izstādē Ainava.
2011.gads
Ventspils arhitektūras balva par labāko reklāmas risinājumu veikalam Žagata.
2013.gads
ArtVilnius’13 balva L abākā arzemju galerija galerijai Tifāna, k uras ekspozīciju, līdzās mākslinieku A.Zariņas un K.Zariņa darbiem, veidoja ari L.Kozules īpaši radīta glezna „Hloja”.